Ildsjæle og græsrødder- Den gode historie, der gør en forskel!

  • ID 1734
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Victory Outreach Ministries Misaki
  • Land Uganda

Vi ønsker med vores oplysningskampagne ”Ildsjæle og græsrødder – den gode historie, der gør en forskel”, at oplyse om det gode arbejde der ved hjælp af penge fra DMRU bliver gjort i Uganda og den store forskel det gør i fattige bønders liv. Kampagnen lægger vægt på det arbejde der udføres af frivillige ildsjæle i Danmark der gør det muligt for græsrødderne i Uganda, at gøre det gode arbejde de gør. Vi vil oplyse om dette gennem kort film og grafisk materiale ved, at fortælle historien om mødet mellem Maria og Jens i Danmark og VOM i Uganda og hvad der er vokset ud af deres relation til gavn for tusindvis af mennesker. Filmene og materialet vil filmene blive vist på Hammerum landbrug højskole i forbindelse med en innovationsdag, på Kildevæld efterskole og Euroclass, også på forskellige møder i netværket af Apostolske Kirker bl.a. møder for præster, almene medlemmer og medlemmer med anden etnisk baggrund.

Info

Periode 06/01/2016 – 30/04/2019

Bevilling 50.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Oplysning

Temaer

  • Landbrug