Børn fortjener en familie

  • ID 2299
  • Medlem Viva Danmark
  • Partner
  • Land Honduras

Info

Periode 25/08/2019 – 25/08/2020

Bevilling 49.337,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Oplysning

Temaer

  • Børnebeskyttelse