Forandrende fortællinger

  • ID 2439
  • Medlem International Aid Services
  • Partner
  • Land Kenya

Oplysningsprojektet har til formål at styrke ung-til-ung kommunikationen i dansk udviklingsarbejde. Projektet vil give unge en platform til at dele historier om forandrende møder med børn og unge verden over. Projektets målgruppe er danske unge mellem 16-30 år. Projektet består af 3 elementer. Første element er professionelt produceret video-fortællinger, hvor unge fortæller om forandrende møder med andre børn og unge. Andet element er et formidlingskursus, hvor unge lærer at fortælle om deres rejseoplevelser. Tredje element består i udviklingen af en fortællings-guide, der bredt kan inspirere unge til at fortælle om deres forandrende rejseoplevelser. Alle tre elementer skal medvirke til at der dannes et frivillig fortæller-korps, globale ambassadører, der er tilstede i det offentlige rum samt besøger uddannelsesinstitutioner, lejre osv. landet over med oplysningsarbejde.

Info

Periode 09/01/2020 – 31/12/2020

Bevilling 49.680,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Oplysning

Temaer