__2-gether

  • ID 2226
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Togo Engaged For Development (TED)
  • Land Togo

Vi sætter mission og udviklingsarbejde på dagsordenen med en konference, der samler vores syd-partnere, udsendte missionærer og ledere af missionsprojekter for at styrke fællesskab, enhed og fælles retning for arbejdet, med temaet “2-gether”, hvor partnerskaber og kommunikation styrkes og fornyes. Derudover ser vi det som en anledning til at løfte kendskabet til AKMs missionsprojekter blandt Apostolsk Kirke i Danmarks lokale kirker.

Vi ønsker at styrke og udvikle relationerne og kommunikation mellem partnere i Nord og i Syd gennem opdaterede partnerskabsaftaler og træning i mediebrug/nyhedsdeling. Styrke kendskab til Religions og Trosfrihed som en del af kirke arbejdet og udviklingsprojekter gennem DMRU. Styrke fællesskabet mellem AKMs partnere og være med til at etablere et større netværk sammen med vores syd-partnere.

Info

Periode 06/01/2019 – 09/01/2019

Bevilling 100.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Partnerskabsaktiviteter

Temaer