Developing partnership towards a focus of organisational sustainability

  • ID 2329
  • Medlem Assist
  • Partner LEADS
  • Land Sri Lanka

Det overordnede formål med partnerskabsaktiviteten er at opdatere og styrke partnerskabet mellem Leads og Assist. Dette skal skabe grundlag for at vi kan tage nye skridt i vores partnerskab i fremtiden for at opnå vores fælles mål, nemlig at bekæmpe seksuelt misbrug af børn i Sri Lanka. Vi har helt kon-kret en intention om at udforske nye veje hvorpå vi kan arbejde henimod at Leads i højere grad bliver en økonomisk bæredygtig organisation. Hovedaktiviteten er en partnerskabskonference, hvor vi vil starte ud med at samles om leassons learned gennem vores 10 årige partnerskab. Herefter vil vi gen-nem kreative innovationsworkshops arbejde med ideer til, hvordan Leads kan tage nye skridt mod at skabe øget økonomisk bæredygtighed. Vi vil afslutte partnerskabskonferencen med at opdatere vores samarbejdsaftale samt at blive enige om en konkret og operationel plan for de kommende år i vores partnerskab. Deltagerne i aktiviteterne er frivillige fra Assist og medarbejdere fra Leads.

Info

Periode 11/01/2019 – 31/12/2020

Bevilling 33.400,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Partnerskabsaktiviteter

Temaer

  • Børnebeskyttelse
  • Menneskerettigheder
  • Styrkelse af lokalsamfund