Building foundation together

  • ID 2353
  • Medlem Lærernes Missionsforening
  • Partner Anglican Diocese of Freetown
  • Land Sierra Leone

LMF ønsker sammen med det Anglikanske Stift i Freetowns udviklingsafdeling (ADFID) at afholde en workshop (Building Foundation Together) i strategisk diakonal orientering. Den første del vil blive i Danmark for 3 stifter i den Anglikanske Provins Vestafrika. De 3 stifter er Anglican Diocese of Free-town (SL), Anglican Diocese of Bo (SL) og Anglican Diocese of Guinea Conakry & Guinea Bissau (GC). Herefter vil der være et partnerskabs besøg hos ADF og deres ADFID afdeling i Sierra Leone.
ADFID og ADF har igennem de seneste 2 år arbejdet sammen med LMFs udviklingsgruppe Relay Trust med test of muligheder for at introducere E-learning, et fagligt område der ligger i LMF´s DNA og som de 3 stifter har ytret stor interesse for udvikle. Strategisk input til workshoppen består i oplæg fra: Farming 4 Life, omkring forbedrede landbrugsmetoder og livs visioner for et klimaforbedrende liv. Der vil blive udarbejdet en partnerskabsaftale og fælles vision samt strategi for kommunikation.

Info

Periode 11/01/2019 – 31/10/2021

Bevilling 89.195,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Partnerskabsaktiviteter

Temaer