Exploring Anafora-Danish partnerships on climate awareness/eco-theology in practice and spiritual retreats

  • ID 2479
  • Medlem Areopagos
  • Partner Anafora Retreat Centre
  • Land Egypten

Vi ønsker at bringe danske partnere sammen i fem dage på Anafora retrætecenter og med Anaforas lederskab for at blive kendt og udvikle idéer til samarbejde om retræter og klimabevidsthed/øko-teologi i praksis. Anafora ledes af den koptiske biskop Thomas, og ligger i ørkenen mellem Cairo og Alexandria. Areopagos’ håb er at de deltagende partnere bliver inspireret af den på Anafora levende ortodokse øko-teologi om Guds energier i alt skaberværk, for på den måde rodfæstes vi i vores kald til at være gode forvaltere og får en fordybet klimabevidsthed.
Initiativet kom fra biskop Thomas i forlængelsen af hans besøg på Danske Kirkedage i Herning i maj 2019. Partnerskabsmødet faciliteres af Areopagos’ Dorthe Davidsen Langås og DMRUs Kristine Kaaber Pors.
Vi håber, at initiativet vil føre til, at vi bliver godt kendt med hinanden, kan udforske muligheden for et formaliseret partnerskab, og vil kunne se forskellige muligheder som:
A: En konference, der kan skabe klimabevidsthed/øko-teologi i praksis, fysisk og måske virtuelt for at maksimalt antal deltagere kan være med
B: Udveksling af forskellig art (Areopagosretræter i Danmark og Egypten med biskop Thomas’ deltagelse, klimakonference med Areopagos og Grøn Kirke, idékatalog for danske menigheder som vil besøge Anafora, samt ungdomsengagement for klima sammen med Grøn kirke.)
C: Konkrete miljøtiltag i begge lande – gerne med unge i praksis, evt. inkl. diapraksis

Info

Periode 11/09/2020 – 11/10/2020

Bevilling 86.500,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Partnerskabsaktiviteter

Temaer

  • Tros- og religionsfrihed
  • Ulighed