Mutule Child Protection - Combating Early Marriages and Child Prostitution

  • ID 1644
  • Medlem Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner Advocacy for Child Justice (ACJ)
  • Land Zambia

Formålet med projektet er at sætte kritisk lys på børneægteskaber og børneprostiution, som er årsager til børns krænkede rettigheder I Zambia. Projektet er lokaliseret i to udkantsområder i Lusaka og Central Province, hhv. John Howard Community og Lukata village med i alt 14.100 lokalfolk, hvor sydpartner ACJ allerede arbejder. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem ACJ og KIT/ICBC, som siden 2012 har været i partnerskab.

Projektet vil gennem mål 1 (kapacitetsopbygning og lokal advocacy) mobilisere og træne to lokal komiteer (Local Based Life Savers Committees, LBLSC) med i alt 40 lokale medlemmer til at tage vare på og indgå i oplysning om børns rettigheder i deres lokalsamfund. De skal indgå i 6 oplysningskampagner, rådgive børn og familier og gå i dialog med lokalsamfundsledere mhp. udarbejdelse af et fælles lokalt advocacy dokument, som skal tjene som et ’code of conduct’ for børns rettigheder i lokalsamfundet. I alt vil ca. 2.000 børn og 1.000 voksne målrettes herigennem. Mål 2 (service delivery) har til formål at hjælpe 100 børn under 18 år, der er kommet ud af børneægteskaber eller prostitution, og som er blevet identificeret af komiteerne. Ca. 50 børn får træning og rådgivning gennem ACJ’s center i Chelstone, Lusaka Province og øvrige børn rådgives af komiteerne lokalt. Mål 3 (advocacy) understøtter ACJ’s primære arbejde med national advocacy. Aktiviteter inkluderer dialog med lokale og nationale myndigheder med henblik på at udarbejde en rapport om best practices ift. børns beskyttelse, et forslag til national lovgivning om børneægteskaber og gennemførelse af radio dialogprogrammer.

Info

Periode 10/01/2015 – 31/03/2017

Bevilling 500.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Pilotprojekt

Temaer