Advocacy - strategic approach to LEADS initiatives towards fullness of life

  • ID 1643
  • Medlem Assist
  • Partner Lanka Evangelical Alliance Development Service ( LEADS)
  • Land Sri Lanka

Formålet med dette organisationsudviklingsprojekt, er at styrke LEADS kapacitet indenfor fortalervirksomhed. Målet er at få integreret en strategisk tilgang til fortalervirksomhed med afsæt i en rettighedsbaseret tilgang (RBA) i organisationen og at hele staben bliver i stand til at arbejde ud fra denne tilgang i programmerne gennem planlægning, implementering og evaluering.

Hovedaktiviteterne bliver således, at der skal udvikles en strategi for fortalervirksomhed i LEADS, at staben i LEADS undervises i den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsarbejde og fortalervirksomhed, at systemer og procedurer bliver udviklet til at understøtte dette fokus samt at staben afprøver deres nye viden gennem mindst 3 events/kampanger med fokus på fortalervirksomhed.

Info

Periode 10/01/2015 – 31/05/2019

Bevilling 334.079,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Pilotprojekt

Temaer