Increased livelihood opportunities for small scale farmers in Togo

  • ID 1881
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Eglise Apostolique Evangelique du Togo (EAET)
  • Land Togo

Farming 4 Life Togo er et nyt koncept i Togo, som bygger på samarbejde imellem erfarne og velfunde-rede partner fra Togo, Denmark og Uganda. I en fælles vision om, at give småbønder i Togo hjælp til selvhjælp så de kan blive selvbærende. Vi vil bygge et sundt fundament, hvor vores partner TED I Togo får styrket deres kapacitet så de kan give strategisk services som skaber forandringer, styrker de lokales kapacitet også til at kunne advokere for deres rettigheder. Vores aktiviteter starter med en baseline undersøgelse, sammen med opfølgning af de aktiviteter som blev påbegyndt under kapacitet opbygning i 2015. Vores base er på bibelskolen CAFEM, som er centralt beliggende og med gode faciliteter. Her vil vi opbygge demonstrations og undervisningsområder. Herfra vil vi træne Lead Farmers, som efterføl-gende bliver ambassadører for vores workshops i nærliggende landsbyer. Vores undervisning er land-brugsfaglig viden, budgethåndtering, VSLA, RBA og familie harmoni, kost sundhed (Hiv/aids) og på sigt kunne advokere for landerettigheder og samarbejde med lokale myndigheder.

Info

Periode 02/01/2017 – 07/01/2019

Bevilling 359.103,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Pilotprojekt

Temaer

  • Landbrug