Prevention of trafficing, prostitution and sexual exloition of women

  • ID 1864
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Pelerin
  • Land Moldova

Målet for pilotprojektet er, at forebygge menneskehandel (trafficking), prostitution og seksuelt misbrug af piger og unge kvinder fra enten sårbare familier eller fra børnehjem som nedlægges. Dette gøres ved en målrettet og tilpasset indsats i hjemmene af Pelerins socialarbejdere og frivillige hvor der arbejdes konkret med de elementer der gør familien sårbar. Desuden arbejdes der med pigerne/de unge kvinder ift. at udvikle deres modstandsdygtighed overfor udnyttelse ved fx at sikre dem skolegang, undervise dem i forskellige former for kundskaber og ved terapi/coaching hvor oplevelser, tankemønstre og sårbarhed bearbejdes, så de ikke agere håndtag for potentielle udnyttere.

Info

Periode 02/01/2017 – 30/09/2018

Bevilling 199.113,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Pilotprojekt

Temaer

  • Landbrug