Regional Capacity Building of Partners

  • ID 2092
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Association Des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR)
  • Land Burundi

Ansøgning om én regional kapacitetsopbygningskonsulent til BID's tre partnere i Rwanda og Burundi for en periode på to år.
Indsatsen skal bygge videre på de fremskridt, der er gjort i 2015-17, hvor BID har haft to konsulenter udsendt.

Konsulenten skal særligt arbejde med at styrke deres organisationer inden for administration/organisatorisk kapacitet, fortalervirksomhed og (økonomisk) bæredygtighed.

Indsatsen vil primært rette sig mod de tre partneres bestyrelser og ledende medarbejdere men også projektledere og andre nøgleansatte.

Indsatsen baseres på partnerens udtalte behov samt en intern assessment vi har foretaget og skal konsolidere og videreudvikle allerede opnåede resultater indenfor organisationsudvikling, projektkompetence og best practises vedr. administration og økonomi. Indsatsen skal også styrke syd-syd relationerne

Info

Periode 08/01/2018 – 31/07/2020

Bevilling 600.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Udviklingsarbejdere

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund