Secondment of Personnel

  • ID 2068
  • Medlem Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner MeCAHT - Media Coalition & Awareness to Halt Human Trafficking, Nigeria
  • Land Nigeria

Dette projekt vedrører udstationering af personale fra KIT Danmark med henblik på at løse specifikke opgaver i samarbejde med MeCAHT Nigeria, målrettet indsatsen mod menneskehandel.
Projektet bidrager til udvikling af lokale medarbejderes kompetencer så den enkelte medarbejder styrker sine evner til og erfaringer med ledelse, fortalervirksomhed, kommunikation og facilitering. Indsatsen har fokus på 3 arbejdsområder:
1. Forberede, facilitere og evaluere international konference i Abuja
2. Jobskabelse i samarbejde med danske og nigerianske virksomheder/forretningsfolk, internationale initiativtagere til small business programmer og unge nigerianske entreprenører med erfaring i oprettelse af nye jobs i Nigeria
3. Opfølgning af igangværende projekter og planlægning af kapacitetsopbygning af 10 safehouses

Info

Periode 05/01/2018 – 31/08/2019

Bevilling 187.500,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Udviklingsarbejdere

Temaer