Building Capacity to Promote Freedom of Religion or Belief in Africa

  • ID 2249
  • Medlem
  • Partner Procmura
  • Land Kenya

PROCMURA og DMCDD indgår som en del af en understøttende aktivitet vedr. Tros- og Religionsfrihed et direkte projektsamarbejde, der har til formål at bygge PROCMURAs kapacitet til at fremme Tros- og Religionsfrihed (TORF) i 16 lande i Afrika, samt at give DMRU, danske medlemsorganisationer og deres partnere mulighed for at afprøve nye strategier for at fremme TORF. Projektet begynder med kapacitetsopbygning af PROCMURAs ansatte, regionale koordinatorer og område-rådgivere på landeniveau gennem viden, attituder og færdigheder om ToRF, derefter gennemføres fire regionale træninger for Muslimske, Kristne og Afrikanske Traditionelle ledere, kvinder, unge, politikere, medierepræsentanter og akademikere. I sidste fase implementeres ’action plans’ formuleret på de regionale konferencer i de enkelte lande. For at sikre læring etableres en referencegruppe for DMRU’s medlemsorganisationer.

Info

Periode 04/01/2019 – 31/12/2021

Bevilling 2.203.382,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Understøttende aktiviteter

Temaer

  • Frihedsrettigheder
  • Gender based violence
  • Kvinders deltagelse
  • Kvinders empowerment
  • Menneskerettigheder