Menighedsbaseret Diakoni Kenya

  • ID 2477
  • Medlem International Aid Services
  • Partner Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK), Langalanga
  • Land Kenya

DMRU’s medlemsorganisation IAS-DENMARK med vores lokale partner fra Kenya gennemgår I hver 5 lokalsamfund (gennemsnit ca. [750] medlemmer) Tearfund Church and Community Mobilization Process (CCMP) der med udgangspunkt i en menigheds diakonale potentialer søger at uddanne et lokalsamfund til selv at tage ansvar for egen udvikling igennem at erkendelse af deres egne ressourcer og evner, prioritere målsætninger og gennemføre en plan for udvikling i deres samfund. Tearfund’s facilitatorer, der allerede har gennemført CCM processen støtter de lokale partnere til at organisere og gennemføre processen lokalt. Som den del af DMRU’s læringsprojekt deltages i fælles indsigter fra processen og forståelse af hvordan de arbejder ”assets-based” fremfor ”needs based”. Læringen underbygges af monitoreringsbesøg, vidensopsamling, baseline og evalueringer og slutter ud i en anbefaling af hvordan Tearfund’s redskaber kan bruges af DMRU’s medlemsorganisationer til fremme af menighedsbaseret diakoni.

Info

Periode 08/01/2020 – 11/04/2020

Bevilling 393.882,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Understøttende aktiviteter

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund