Menighedsbaseret Diakoni Tearfund

  • ID 2437
  • Medlem
  • Partner
  • Land Burundi

5 DMRU medlemsorganisationer med 7 lokale partnere fra Cameroun, Mali, Etiopien, Kenya, Tanzania, Rwanda og Burundi gennemgår I hver 5 lokalsamfund (gennemsnit 750 medlemmer) Tearfund Church and Community Mobilization Process (CCMP) der med udgangspunkt i en menigheds diakonale potentialer søger at uddanne et lokalsamfund til selv at tage ansvar for egen udvikling igennem at erkendelse af deres egne ressourcer og evner, prioritere målsætninger og gennemføre en plan for udvikling i deres samfund. Tearfund’s facilitatorer, der allerede har gennemført CCM processen støtter de lokale partnere til at organisere og gennemføre processen lokalt. Som læringsprojekt samles DMRU’s medlemsorganisationer og partner om fælles indsigter fra processen og forståelse af hvordan de arbejder ”assets-based” fremfor ”needs based”. Læringen underbygges af monitoreringsbesøg, vidensopsamling, baseline og evalueringer og slutter ud i en anbefaling af hvordan Tearfund’s redskaber kan bruges af DMRU’s medlemsorganisationer til fremme af menighedsbaseret diakoni.

Info

Periode 04/01/2020 – 04/01/2023

Bevilling 568.174,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Understøttende aktiviteter

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund