Anti-FGM project

  • Projektnummer DMCDD-15-A-04
  • Bevillingshaver Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
  • Partner Help to Self-help Projects (HSH)
  • Land Tanzania

Dette projekt er en kampagneindsats imod kvindelig omskæring (Female Genital Mutilation, FGM) I Maasai-områderne, med særligt fokus på distrikterne Longido, Monduli and Arusha in Arusha region. Kampagnearbejdet udføres af maasai-ledere og tidligere omskærere samt unge maasaier, blandt andet via skolerne. PULS’ sydpartner Help to Self-Help træner og faciliterer. Projektet mobiliserer lokalsamfundene til at gå imod FGM, med de traditionelle maasai-ledere og også landsby- og underdistrikts- (ward-) myndighederne i spidsen. Udover det specifikke fokus på FGM trænes lokalsamfundene i en bedre forståelse for kvinders og børns rettigheder. Hovedaktiviteter er træningsseminarer, træning af TOT’er, bestående af maasai-ledere, tidligere omskærere og ung-til-ung-trænere, som igen er organiseret i såkaldte anti-FGM komiteer (ToTs), som var et af hovedresultaterne fra sidste projektfase; i denne fase dannes sådanne komiteer også på landsbyniveau. Som noget nyt introduceres alternative rites of passage (ARP) I en tanzaniansk sammenhæng, inspireret fra Kenya. Anti-FGM-komiteerne introduceres til spare- og låne-metoder samt trænes i hønsehold for at sikre særligt de tidligere omskærere en indtægt. På landsby-, underdistrikts- og distriktsniveau formuleres cirkulærer for at stoppe FGM, dette er nødvendigt i Tanzania for at understøtte en national lovgivning.

Info

Periode 30/06/2015 – 29/06/2018

Bevilling 998.270,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål