Micro-Enterprise Development Support Project

  • Projektnummer DMCDD-16-A-06
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner Economics Projects Trust Fund (EPTF)
  • Land Kenya

Projektets overordnede mål er, at styrke ressourcefattige landbrug i Kinango sub-county socialøkonomisk, ved at rekruttere og kapacitetsopbygge projektdeltagerne – individuelle og grupper. Projektets mål er: 1. At træne og udruste 200 ressourcefattige landbrugshustande i Kinango, Kwale County ved Kenyas kyst, så de bliver bæredygtige og øger sikkerheden for bedre mad til husstanden. 2. Identificere og kapacitetsopbygge 4 samfundsbaserede kvinde- og ungdomsgrupper omkring økonomi, kønsroller, rettigheder, sundhed og planlægning af fortalerkampagner, så de effektivt kan adressere udfordringerne for de sårbare piger og kvinder i deres samfund. 3. At øge kapaciteten og strukturen for græsrodsdeltagelse i udviklingsplanlægning, adgang og kontrol af produktionsressourcer. Projektet ønsker også at oplyse om problemerne ved traditionelle socialkulturelle skikke og opmuntre til forandring.

Info

Periode 31/12/2016 – 31/05/2021

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål