RIPAT Burundi

  • Projektnummer DMCDD-16-A-07
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Dutabarane
  • Land Burundi

Projektets overordnede formål er at forbedre fødevarsikkerheden og levevilkårene for fattige familier i to kommuner i Burundi. Den direkte målgruppe er 840 husholdninger (4.620 personer), der lever af subsistenslandbrug og er indstillet på at tage ansvar for egen og lokalsamffundets udvikling. Over to år organiseres og uddannes målgruppen i bedre og bæredygtige dyrkningsmetoder gennem den veldokumenterede og omkostningseffektive RIPAT-metode. Et integreret element i RIPAT er spare/lånegrupper (VSLA), der staretr en positiv udvikllingsspiral ved at skabe lokale investeringsmuligheder for den øgede kapital, som tilføres via højere høstudbytte. Det er første gang RIPAT implementeres i Burundi. RIPAT-metoden har en høj spredningseffekt, er mere bæredygtig end klassiske landbrugsprojekter, og lokal fortalervirksomhed er en integreret del af metoden gennem inddragelse og samarbejde med det lokale myndighedsniveau.

Info

Periode 31/12/2016 – 30/12/2018

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål