Project for the Socio-Economic Empowerment of Women (ProSEEWO)

  • Projektnummer DMCDD-17-B-02
  • Bevillingshaver Mission Afrika
  • Partner Eglise Fraternelle Lutheriene du Cameroun
  • Land Cameroun

Projektets formål er at fremme socio-økonomisk empowerment for 100 kvinder og 20 unge i Mayo-Kani, Far North Region i Cameroun, og derigennem bekæmpe den udbredte fattigdom i området. Dette gøres gennem to aktiviteter: 1)uddannelse i gedeavl og kompostproduktion 2) mikrokredit, som gør det muligt for deltagerne i projektet at holde geder som en indkomstskabende aktivitet. Aktiviteten omkring gedeavl, som målrettes kvinder, organiseres omkring eksisterende kvindegrupper i de deltagende landsbyer. Endvidere etableres en projektkomite bestående af repræsentanter fra målgruppen, landsbylederne og EFLC-CAPDI, som har ansvar for tildeling af kredit efter de etablerede kriterier i samarbejde med projektets animator (en kvinde med fagkompetencer ansættes i hele projektperioden) og supervisor (lederen af EFLC’s udviklingsafdeling CAPDI). Projektet er inspireret af et lignende projekt i Mali, og målet med dette pilotprojekt er derfor at undersøge, om strategien for gedekredit samt kompost kan anvendes med succes i Cameroun. For at sikre et godt grundlag for projektet og tilpasning til de camerounske forhold, er der gennemført en grundig forundersøgelse.

Info

Periode 31/08/2017 – 30/12/2019

Bevilling 398.796,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål