DUKORE - RIPAT Burundi (let's Work)

  • Projektnummer DMCDD-16-A-08
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB)
  • Land Burundi

Projektets overordnede formål er at forbedre fødevaresikkerheden og levevilkårene for fattige familier i to kommuner i Burundi (Kabarore og Busiga) . Den direkte målgruppe er 840 husholdninger (4,620 personer), der lever af landbrug og er indstillet på at tage ansvar for egen og lokalsamfundets udvikling. Over to år organiseres og uddannes målgruppen i bedre og bæredygtige dyrkningsmetoder ved brug af RIPAT-metoden. Et integreret element i RIPAT er VSLA, der bidrager til at skabe lokale investerings-muligheder for den kapital som tilføres via højere høstudbytte. RIPAT-metoden har en høj spredningseffekt, og lokal fortalervirksomhed er en integreret del af metoden. OBS: Dette projekt er afhængigt af bevilling til projektet "RIPAT Burundi", som vi har fremsendt sammen med vores anden Burundiske partner Dutabarane (men ikke omvendt). Formålet er at skabe synergier, høste flere erfaringer og løfte fortalerindsatsen gennem et tæt samarbejde.

Info

Periode 31/12/2016 – 30/12/2018

Bevilling 499.677,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål