Making Leeward green again

  • Projektnummer DMCDD-17-A-06
  • Bevillingshaver Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
  • Partner RECODA, Research, Community and Organisational Development Associates
  • Land Tanzania

Formålet med projektet er via RIPAT-metoden, gruppemobilisering og klimatilpassede landbrugsmetoder, at forbedre levevilkårene i de fattige tørkeramte masai-samfund ved Leeward, vest for Arusha, Tanzania. Komponenterne er tilpasset landbrugsteknologi, spare- og lånegrupper, oplysning om hiv/aids, træning i rettigheder og relevant lovgivning samt lederudvikling indenfor bondegrupperne og træning af facilitatorer, de såkaldte lead farmers, der kan fortsætte træningen i tilstødende landsbyer. Landsby- og distriktsledere og ansatte landbrugsrådgivere involveres og trænes, så disse bedre kan bidrage til at forankre resultaterne til gavn for bæredygtigheden. Den bærende tanzanianske partner er RECODA, den tanzanianske initiator af RIPAT-tilgangen, der for at kunne moblisere lokalt, arbejder tæt sammen med lokale Tanzanian Assemblies of God- (TAG) og lutherske kirker.

Info

Periode 31/08/2017 – 30/08/2020

Bevilling 797.967,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål