Dinajpur Sustainable Community Based Rehabilitation Project

  • Projektnummer DMCDD-17-A-09
  • Bevillingshaver Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission (TLM) Bangladesh
  • Land Bangladesh

Projektresumé kopieres ind fra ansøgning (maks. 10 linjer) Projektet er 3. fase af en indsats påbegyndt i 2010 i Dinajpur-området i det nordlige Bangladesh, og retter sig mod mennesker der lever med spedalskhed og andre med handicap. Indsatsen er baseret på en rettighedsbaseret tilgang og opbygger selvhjælpsgrupper til at drive indkomstskabende aktiviteter og arbejde for deres rettigheder. De første to faser har allerede skabt større accept af mennesker med spedalskhed i lokalsamfundene, større tilfredshed med deres indkomstniveau og bedre adgang til relevante serviceydelser. Sammenslutninger af grupperne er blevet dannet på underdistrikts-niveau, som er et relevant niveau at advokere for fri adgang til sundhedsydelser og hjælpemidler. Derudover arbejder grupperne imod tidlige ægteskaber, og sammenslutningerne kan yde juridisk bistand til piger med spedaskhed eller andre handicap som har været udsat for voldtægt eller tyveri af jord. I denne afsluttende fase fokuseres på dels at registrere sammenslutningerne hos de sociale myndigheder, dels at uddanne lederne til, uden støtte fra projektet, at kunne stå i spidsen for sammenslutningerne, samt række ud til sårbare mennesker lokalt. Sammenslutningerne vil fremadrettet støtte 105 selvhjælpsgrupper samt være fortalere regionalt og nationalt for mennesker med handicap. Indsatsen føder ind I SDG 1, 8, 10, 14 .

Info

Periode 31/12/2017 – 30/12/2020

Bevilling 1.011.286,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål