Enhancing Gender Equality by Empowering Women and Child Rights Protection in Kokosa District

  • Projektnummer DMCDD-17-A-15
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)
  • Land Ethiopien

Projektet, der sigter mod at forbedre levevilkårene for kvinder og børn i Kokosa distrikt i det sydlige Etiopien, ligger i forlængelse af et pilotprojekt 2012-2014 og første fase i 2015-2017 i distriktet. Den nye projektperiode vil fokusere på distriktets fire mest afsides kebele med et befolkningstal på 39.764, hvor kvinder og børn –især piger– er ofre for skadelige praksisser bl.a. omskæring af kvinder, som skyldes både den socioøkonomiske situation og traditioner i samfundet. Via bl.a. etablering og træning af selvhjælpsgrupper med spare-låne samt indkomstgenererende aktiviteter for fattige kvinder vil disses socioøkonomiske status være forbedret ved projektets afslutning, hvor der også vil være sikret en større bevidsthed i befolkningen om og samfundsindsats for beskyttelse af børnerettigheder. Bevidstgørelsesindsatsen vil finde sted i samarbejde med bl.a. ungdomsklubber, lærere, religiøse ledere og lokale myndigheder. Den direkte målgruppe er på 3768 personer, hvoraf 2068 er kvinder.

Info

Periode 30/04/2018 – 29/04/2020

Bevilling 799.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål