Community development in Murugarama village, Rwanda, through education, agriculture development and saving groups

  • Projektnummer DMCDD-18-A-10
  • Bevillingshaver Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner Christian Mercy Ministries
  • Land Rwanda

Formålet med dette projekt er at takle de udviklingsudfordringer der er landsbyen Murugarama i et isoleret distrikt i det østlige Rwanda. Projektet fokuserer på at forbedre livsvilkårene hos den fattigste del af befolkningen, så at deres børn kan deltage i skolegang og undgå at droppe ud af uddannelse. Det gøres ved at etablere en Børnehave og en børnehaveklasse og støtte elever til deltagelse i grundskolen. Eleverne udrustes til at have de ressourcer de har brug for til at gå i skole. (mad, skoleuniformer og skolematerialer). Dernæst fokuseres på at etablere VSLA lånegrupper (mikrofinanslån), så forældre er i stand til at udvikle mindre virksomheder som giver overskud til at støtte skolegang. VSLA grupperne vil medvirke til udvikling i landsbyen generelt. Det tredje aspekt er at adressere de forældre som lever med HIV/Aids sygdommen, og som derfor er økonomisk svagt stillede, og ude af stand til at støtte deres børns uddannelse. Det gøres ved at informere om deres rettigheder om at modtage medicin, samt hjælpe dem til at leve med denne sygdom og samtidig være aktive i at arbejde og være en del af det lokale samfund.

Info

Periode 30/09/2018 – 30/12/2021

Bevilling 935.542,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål