Buyantanshi – empowering poor women to increase the living standard and awareness of rights

  • Projektnummer DMCDD-18-B-07
  • Bevillingshaver Acts Mission (tidligere Apostolsk Kirkes Mission)
  • Partner Dream Factory Zambia
  • Land Zambia

Vi har arbejdet med kvinder med børn i 6 år og vil gennem yderligere aktiviteter udruste dem til en stærkere og mere sikker fremtid, hvor de får en stærkere økonomisk situation, der øger deres mulighed for at brødføde og sende deres børn i skole, øge livskvaliteten på en bæredygtig og varig måde. Målet er at reducere fattigdommen hos dem og sikre en stærkere stilling i samfundet for dem som kvinder. Det sker gennem uddannelse via deltagelse i flere workshops gennem projektets 2 årige periode, der øger deres evner og forudsætninger, og gennem VSLA-programmer hvor der sker en forbedring af den økonomiske styrke i lokalsamfundet. Vi vil øge deres oplevelse af selvværd, når de ser, at de selv kan gøre ting, der forbedrer deres levevilkår.

Info

Periode 31/03/2019 – 29/09/2022

Bevilling 199.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom