Minimizing re-victimization of for child survivors of abuse and strengthening the process of de-institutionalization.

  • Projektnummer DMCDD-18-A-08
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner Lanka Evangelical Alliance Development Service ( LEADS)
  • Land Sri Lanka

Målet er at minimere risikoen for at børn på Sri Lanka, der har været udsat for overgreb, udsættes for yderligere forurettelse, når de søger hjælp i det offentlige system, samt at styrke de strukturer der muliggør de-institutionalisering (DI). LEADS vil arbejde med en rettighedsbaseret tilgang til ”family strengthening” med familier til 150 børn, der er henvist til LEADS. Samtidig vil de træne 30 stakeholders fra hhv. det offentlige system og civilsamfundet i Gampaha District til at understøtte DI gennem en multisektoriel tilgang. For at forbedre vilkårene for de børn, der har behov for behandling, vil LEADS træne de ansatte på et offentligt hospitals afdeling for misbrugte børn i Gampaha District. Dette vil de gøre med udgangspunkt i deres 20 års erfaring med en holistisk tilgang til rehabilitering af børn udsat for overgreb. Endelig vil LEADS advokere for at DI-agendaen bliver understøttet gennem implementering af relevante ”policy changes”.

Info

Periode 31/07/2018 – 27/02/2021

Bevilling 999.929,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål