Aka DMCDD-18-A-19 Increased sustainable livelihood opportunities through F4L intervention among small-scale farmers in Northern Uganda

  • Projektnummer DMCDD-19-A-46
  • Bevillingshaver Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Farming 4 Life Uganda
  • Land Uganda

Målet med projektet er at forbedre levevilkårene for tidligere internt fordrevne småbønder i Kwania, Lira, Oyam, Kole, Albebtong og Oyuke distrikterne i det nordlige Uganda. Projektet er en udbygning af DMCDD-15-A-10. Projektet har som mål at nå 2500 bønder og 300 studerende, hvoraf 1500 bøn-der er gengangere fra det tidligere projekt, samt styrke vores kooperativ i Abia og starte et nyt i Bar-lonyo og Loro. De 1000 nye bønder i det nye distrikt Kwania vil vi styrke med aktiviteter, der bl.a. tidobler deres høstudbytte og etablering af VSLA-grupper. De veletablerede VSLAer fra sidste projekt vil vi styrke til at oprette IGAs og to nye kooperativ ved brug af advocacy og RBA som underliggende værdi i projektet. Kooperativet i Abia vil øge deres kapacitet i fundraising, marketing og logistik. En platform for advocacy med visuel demonstration af IGA vil blive anvendt af målgruppen på vores kommunikations- og videnscenter. Herfra vil vi træne 300 studerende som kan blive ambassadører i lokalsamfundet.

Info

Periode 31/01/2019 – 30/05/2021

Bevilling 999.539,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori H - Korttidskonsulenter

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult