Building Capacity to Promote Freedom of Religion or Belief in Africa

  • Projektnummer DMCDD-18-U-01 b
  • Bevillingshaver
  • Partner Procmura
  • Land Kenya

PROCMURA og DMCDD indgår som en del af en understøttende aktivitet vedr. Tros- og Religionsfrihed et direkte projektsamarbejde, der har til formål at bygge PROCMURAs kapacitet til at fremme Tros- og Religionsfrihed (TORF) i 16 lande i Afrika, samt at give DMRU, danske medlemsorganisationer og deres partnere mulighed for at afprøve nye strategier for at fremme TORF. Projektet begynder med kapacitetsopbygning af PROCMURAs ansatte, regionale koordinatorer og område-rådgivere på landeniveau gennem viden, attituder og færdigheder om ToRF, derefter gennemføres fire regionale træninger for Muslimske, Kristne og Afrikanske Traditionelle ledere, kvinder, unge, politikere, medierepræsentanter og akademikere. I sidste fase implementeres ’action plans’ formuleret på de regionale konferencer i de enkelte lande. For at sikre læring etableres en referencegruppe for DMRU’s medlemsorganisationer.

Info

Periode 31/03/2019 – 30/12/2022

Bevilling 2.346.594,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori U - Understøttende aktiviteter

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner