Aka DMCDD-18-A-06: Enhancing the Human Dignity of Survivors of Human Trafficking in Nigeria

  • Projektnummer DMCDD-19-A-36
  • Bevillingshaver Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner MeCAHT - Media Coalition & Awareness to Halt Human Trafficking, Nigeria
  • Land Nigeria

Projektets overordnede mål er at bidrage til at stoppe menneskehandel i Nigeria og sikre at ofrene får de nødvendige kundskaber og færdigheder til at kunne leve et bedre liv og blive selvforsørgende. Konkret vil projektet i Nigeria sikre rehabilitering og re-integrering af 250 tidligere handlede kvinder ved at opbygge og videreudvikle kompetencerne blandt 30 ansatte i ti udvalgte Safehouses. Herigennem er sigtet, at de ansatte kan yde bedre støtte til rehabilitering, kan mobilisere kvinderne til bæredygtig selvforsørgelse og udøve bedre fortalervirksomhed over for relevante beslutningstagere for at forhindre fremtidig menneskehandel. En central del af projektets strategi er afdække og udvikle kvindernes egne kompetencer gennem fx uddannelse, etablering af selvstændig virksomhed eller anden jobskabelse, så de selv i det lange løb kan tage hånd om eget liv.

Info

Periode 30/06/2019 – 29/09/2021

Bevilling 928.564,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori Enkeltprojekt

Verdensmål

  • 2. Stop sult
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 6. Rent vand og sanitet