Aka DMCDD-18-A-13: Daw Serar Community Post Drought Recovery and Rehabilitation Project

  • Projektnummer DMCDD-19-A-33
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner EECMY-WBS-DASSC (Ethiopean Evangelical Church Mekane Yesus-Wabe Batu Synod-Development & Social Services Commission)
  • Land Ethiopien

Som opfølgning på et CISU/DERF-finansieret nødhjælpsprojekt i 2017-18 i det tørkeramte Dawe Serar distrikt i den sydøstlige del af Etiopiens Oromia-delstat foreslås gennemførslen af et projekt i tre af distriktets kebeles (mindste forvaltningsenhed): Butu, HofiChachaba og Gora med i alt 9.606 indbyggere. Projektets overordnede mål er en styrket modstandsdygtighed hos den tørkeplagede lokalbefolkning. Dette skal ske gennem 1)forbedring af deres levevilkår via bl.a. at organisere 600 fattige kvinder i sparegrupper og et revolverende gede-låneprojekt, hvor de modtagende 150 husholdninger (anslået 750 personer) i første runde skal aflevere første kid til samme antal husholdninger i anden runde, dvs. i alt 1.500 personer, samt 2) en forbedring af adgangen til vand via udgravning af fire vandreservoirer på hver 2.000 m3til gavn for 1,600 personer og etablering af regnvandsopsamling ved fire institutioner i lokalområdet til gavn for 750 personer.

Info

Periode 31/05/2019 – 29/11/2020

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 2. Stop sult
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 6. Rent vand og sanitet
  • 13. Klimaindsats