ALL OF US FOR THE PROMOTION OF GENDER EQUALITY IN RURAL COMMUNITIES OF NORTH-EASTERN OF BURUNDI

  • Projektnummer DMCDD-19-A-06
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB)
  • Land Burundi

Med udgangspunktet i lokale menigheder, har projektet til formål at sikre kvinder et mere retfærdigt liv, sikre kvinders rettigheder og reducere kønsbaseret vold. Det gøres gennem at 1) uddanne 2.700 kvinder og 900 mænd i grundlæggende læse- skrive- og regnefærdigheder, 2) tilbyde medlemskab af Spare- og lånegrupper, for at sikre adgang til finansielle ydelser og 3) udøve fortalervirksomhed for kvinders rettigheder på forskellige niveauer i Burundi. Centralt i projektet er også tværgående indsatser der fokuserer på reproduktiv sundhed og bekæmpelse af kønsbaseret vold. Den samlede målgruppe er på 10.000+ og projektet gennemføres i de nordøstlige provinser Kirundo og Muyinga

Info

Periode 31/07/2019 – 30/03/2022

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult