Organisational development

  • Projektnummer DMCDD-18-E-09
  • Bevillingshaver Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
  • Partner FARAJA YOUNG WOMEN DEVELOPMENT ORGANIZATION
  • Land Tanzania

PULS har på baggrund af en verserende korruptionssag hos partneren HSH, stoppet samarbejdet om DMRU-støttede projekter. PULS-HSH har gennem mange år kørt en række succesfulde fortalervirksomhedsindsatser med og blandt masaierne i Longido og Monduli, for kvinders rettigheder og imod FGM, og ønsker at disse aktiviteter skal fortsætte. Derfor har PULS opfordret sin anden mangeårige Arusha-partner FAYOWODO, der hidtil har drevet krisecenter for masai-piger på flugt fra FGM, til at gå ind i det mere forebyggende arbejde, hvilket FAYOWODU har sagt ja til. FAYOWODO har gode erfaringer med projekter for at rehabilitere pigerne og hjælpe dem til en indkomst mv., og har god økonomistyring, men savner kapacitetsudvikling ift. oplæring i og brug af opdaterede finans- og HR manualer, samt viden om deltagerorienteret arbejde i og med lokalsamfund, herunder kendskab til professionel monitorering af VSLA, samt viden om fortalervirksomhed. Denne indsats vil styrke FAYOWODO på disse punkter og dermed gørte FAYOWODO i stand til at arbejde mere civilsamfundsorienteret.

Info

Periode 09/08/2018 – 30/05/2019

Bevilling 75.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori Kapacitetsopbygning

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner