Building conflict resilient communities through interfaith collaboration

  • Projektnummer DMCDD-19-B-03
  • Bevillingshaver Mercy Outreach
  • Partner Good Way Nepal
  • Land Nepal

Dette projekt vil indenfor to udvalgte landsbyer i Nepal bidrage til lokalsamfund som værdsætter forskellige trosretninger og som bekæmper religiøse spændinger og konflikter. Dette kræver at forandringen sker på lokalt plan. Derfor søger dette projekt at lave en bæredygtig forandring gennem en lokal ledet platform, som kaldes ”Religious Friendship Groups”. Platformen vil støtte processerne, ved først at bygge og dernæst vedligeholde positive tværreligiøse identiteter i landsbyerne. Formålet er at bringe de forskellige ledere fra hver deres religiøse baggrund sammen for at muliggøre et samarbejde der gavner hele lokalsamfundet. En kerneopgave som er nødvendig for at opnå succes med projektet er at opbygge kapaciteten hos de religiøse ledere for at de i fællesskab kan fremstå som et positivt forbillede. Denne opgave vil blive understøttet løbende gennem temabaserede dialogmøder som vil fokusere på tværreligiøs forståelse og opbygning af tillid mellem de religiøse grupper.

Info

Periode 31/12/2019 – 30/12/2020

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 10. Mindre ulighed
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 17. Partnerskab for fred