HOPE FOR BURUNDI’S OVCs. TUBAKUZE NEZA

  • Projektnummer DMCDD-19-A-05
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB)
  • Land Burundi

Projektet vil sikre 700 udsatte børn – og deres familier (4.200+) en bedre fremtid og højne deres værdighed gennem 1) sikre børnene skolegang, 2) sikre familierne indkomstmuligheder, gennem VSLA, medlemskab af omsorgsgrupper og indkomstskabende aktiviteter og 3) sikre at deres rettigheder overholdes gennem solide fortaleraktiviteter, hvor myndigheder involveres og ansvarliggøres på både lokalt/provinsniveau og nationalt niveau. Med udgangspunkt i kirkens diakonale arbejde, er tværgående indsatser vedr. sundhed, ernæring og rettigheder inkluderet, så det rækker ud til lokalsamfundet og dermed involverer og inkluderer menigmand, menighed og meningsdanner. Der afholdes nationale konferencer, netværk af NGO’er dannes, der udarbejdes MoU med ministeriet og udarbejdes lokale ’community charters’ for at ansvarliggøre myndigheder. Den samlede målgruppe for projektet, der afvikles i to vestlige provinser i Burundi, er mindst 5.000 personer, når familier og andre interessenter medregnes.

Info

Periode 31/12/2019 – 30/12/2022

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult