Livestock development for sustainable livelihoods

  • Projektnummer DMCDD-19-B-06
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner Where Hope Yields United Foundation (WHY United)
  • Land Kenya

Projektet har til formål at øge levevilkårene hos 200 marginaliserede bondefamilier i Tharaka, Kenya, som er en del af det eksisterende børneprojekt. Projektet vil hjælpe børnene og deres familier igennem landbrugstræning og kapacitetsopbygning og vil medføre forbedrede levevilkår, bedre hushold, øget skoledeltagelse, helbredsforbedringer og forbedringer af familiernes økonomiske forhold. Lokalsamfundet i Tharaka er afhængige af husdyr som deres levebrød. Området er præget af begrænset nedbør kombineret med dårlige jordbundsforhold, og projektet vil derfor give hjælp til bedre landbrugsmetoder. Børnesponsorprojektet har hvert år givet husdyrsgeder til de sponsorerede børn og familier. Gederne har formeret sig og flere har fordoblet deres gedehold. Projektet skal give familierne de nødvendige færdigheder til varetagelsen af opgaven. Med rette viden kan familierne holde produktive geder, der er værdifulde for familierne og dermed forbedre deres levevilkår.

Info

Periode 29/02/2020 – 14/10/2022

Bevilling 415.040,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom