Empowering the next generation of Creative Leaders in Gaza

  • Projektnummer DMCDD-20-B-04
  • Bevillingshaver Betlehems Venner
  • Partner Dar Al-Kalima University College
  • Land Palæstina

Det overordnede mål med dette pilotprojekt er at bemyndige (empower) kunstnere i Gaza ved at skabe et netværk mellem kunstnergrupper og tilvejebringe muligheder for større lokal og international eksponering . Projektets specifikke mål vil være at: 1. Etablere et netværk for trænede kunststuderende og kunstnere, hvor de kan udveksle ideer og udvikle muligheder for at udstille og markedsføre deres produkter lokalt og internationalt og skabe indkomstmuligheder for kunstnere fra Gaza 2. Fremme kunstuddannelse for børn ved at arrangere sommer kunstskoler for børn, organiseret af unge kunstnere fra det etablerede netværk 3. Fremme borgeruddannelse i det etablerede kunstner netværk og styrke deres bidrag til samfunds spørgsmål ved brug af kreative redskaber.

Info

Periode 30/04/2020 – 30/07/2021

Bevilling 199.969,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori Pilotprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 1. Afskaf fattigdom
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst