NTUNKWEGERE 3 – Project to prevent Gender Based Violence

  • Projektnummer DMCDD-20-A-06
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Dutabarane
  • Land Burundi

Project Summary copied from Application in Danish or English (max 10 lines) Dette 2-årige projekt arbejder på at udrydde kønsbaseret vold i to af Burundis provinser. Gennem mobilisering og træning uddannes ikke bare 660 ofre for kønsbaseret vold, men over 8.000 indbyggere i de 6 kommuner. 150 præster, 30 lokale myndighedspersoner og 300 frivillige er vigtige aktører i aktiviteterne i de 6 klynger, som Dutabrane etaberer i området bestående af 150 kirker. Målene i projekter er først at træne og udannde aktører og så de er i stand til at tilbyde integreret assistance til 660 ofre for kønsbaseret vold, blandt andet gennem spare- og lånegrupper, rådgivning, juridisk assistance, gennemgang af materialet i ’Families for Life’ samt fokus på reproduktiv sundhed. Kirkerne og lokalsamfundet kan på lang sigt være med til at sikre mere lige vilkår for disse kvinder. Disse aktiviteters understøttes af fortalervirksomhed udført i samarbjede med andre lokale CSO’er. Danner er med til træning og kapacitetsopbygning af ansatte og frivillige kirkeaktører og til at støtte op om et forbedret monitoreringssystem.

Info

Periode 30/06/2020 – 30/12/2022

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene