Empowering Israeli and Palestinian Changemakers in the area of FoRB (Freedom of Religion or Belief)

  • Projektnummer DMCDD-20-TA-02
  • Bevillingshaver Den Danske Israelsmission
  • Partner Musalaha
  • Land Palæstina

Hensigten med dette projekt er at arbejde for fred, sameksistens, lighed og tros- og religionsfrihed i det israelske og palæstinensiske samfund. Dette projekt skal fungere som fase 2 ud af tre faser. Her vil viden fra fase 1 om tros- og religionsfrihed blive inkorporeret i et forsoningsprojekt, hvor en gruppe på 30 civil samfundsledere - israelere (jøder og messianske jøder), palæstinensere bosat i Israel og palæstinensere, der lever i de palæstinensiske selvstyreområder (både kristne og muslimske) - deltage i en fælles ørkentur på neutral grund med seperate møder før og fælles møder efter ørkenturen. Dette vil danne basis for, at lederne opøver evner til at advokere for forsoning og ToRF i Israel-Palæstina. Målet er, at de 30 ledere i fase 3 planlægger og og udfører projekter, der fremmer ToRF og forsoning i områder, der ikke i forvejen er eksponeret for dette – og på den måde promoverer en bæredygtig, vedvarende forandring i det israelsk-palæstinensiske samfund.

Info

Periode 31/08/2020 – 29/09/2022

Bevilling 997.260,00

Projekttype ToRF-vindue

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner