Strengthening resilience against climatic shocks and stresses among vulnerable communities in Tharaka North and South Sub-counties in Tharaka Nithi County

  • Projektnummer DMCDD-20-A-03
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Projektet er en opfølgning af et studie af lokalbefolkningens modstandskraft overfor klimaforandringer i Tharaka regionen i Kenya. Studiet viser, at regionen er hårdt ramt af klima-forandringer og påviser, hvordan man effektivt og konkret kan gribe ind ved at styrke lokalbefolkningens viden og handlemuligheder. Målgruppen er 1000 husholdninger i Tharaka, som vil få forbedret deres fødevaresikkerhed og adgang til vandressourcer. Målgruppen vil desuden udvikle lokale planer for at minimere risikoen ved klimaforandringer. Herudover vil 100 regeringsansatte samt lokale partnere og kirker i Tharaka blive inddraget i arbejdet med at fremme mere klima-tilpassede produktionsmetoder. De vigtigste aktiviteter er træning, kortlægning og beskyttelse af vand-ressourcer, etablering af et demonstrationsbrug, organisering af lokalbefolkningen og udvikling af lokale klima-handlingsplaner. Formålene med projektet er: 1) En styrkelse af lokalbefolkningens konkrete handlemuligheder i forhold til at afværge konsekvenserne af klimaforandringer blandt de mest sårbare grupper i samfundet, og udvikling af lokale klima-handlingsplaner i samarbejde med myndighederne. 2) Et højere, mere stabilt og mere diversificeret udbytte fra landbrug og kvægbrug ved hjælp af klima-tilpassede produktionsmetoder og et øget salg af fødevarer, samt kortlægning og bevaring af de eksisterende vandressourcer 3) En styrkelse af kapacitet og praktisk viden om klimaforandringer hos IAS-Kenya og målgrupperne i projektet, og dermed bedre muligheder for at reagere effektivt på klimaforandringer, især tilbagevendende tørke. Projektet vil desuden medvirke til et højere informationsniveau hos de lokale landsbyledere og de lokale myndigheder.

Info

Periode 31/07/2020 – 30/07/2022

Bevilling 900.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål