Enhanced capacity and synergy among local churches for sustained impact of social accountability interventions

  • Projektnummer DMCDD-20-B-08
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Formålet med pilot-projektet er at styrke 20 lokale kirkers kapacitet til fortalervirksomhed og lokal ressourcemobilisering. De lokale kirker har aktive menigheder og støtter fattige familier i lokalsamfundet. De har et godt kendskab til lokale problemer og en bred kontaktflade udadtil til andre kirker og trossamfund. De mangler imidlertid en mere organiseret og bæredygtig tilgang til løsninger ift. lokale udviklingsproblemer. Kirkens ledere og de lokale menigheder vil således blive trænet i organisatorisk udvikling af kirkens diakonale arbejde, og dialog med myndighederne om deres ansvar overfor befolkningen. Træningen vil blive suppleret med udvekslingsbesøg og erfaringsudveksling mellem de involverede kirker. Metoderne skal afprøves ved hjælp af pilotprojekter i lokalsamfundene om et selvvalgt problem.

Info

Periode 31/07/2020 – 30/07/2022

Bevilling 475.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål