Menighedsbaseret Diakoni Etiopien

  • Projektnummer DMCDD-18-U-02-ET
  • Bevillingshaver Promissio
  • Partner Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)
  • Land Ethiopien

DMRU’s medlemsorganisation Promissio med vores lokale partner fra Etiopien gennemgår i hvert af 5 lokalsamfund (gennemsnit ca. 11.600 medlemmer) Tearfund Church and Community Mobilization Process (CCMP) der med udgangspunkt i en menigheds diakonale potentialer søger at uddanne et lokalsamfund til selv at tage ansvar for egen udvikling igennem at erkendelse af deres egne ressourcer og evner, prioritere målsætninger og gennemføre en plan for udvikling i deres samfund. Tearfund’s facilitatorer, der allerede har gennemført CCM processen støtter de lokale partnere til at organisere og gennemføre processen lokalt. Som den del af DMRU’s læringsprojekt deltages i fælles indsigter fra processen og forståelse af hvordan de arbejder ”assets-based” fremfor ”needs based”. Læringen underbygges af monitoreringsbesøg, vidensopsamling, baseline og evalueringer og slutter ud i en anbefaling af hvordan Tearfund’s redskaber kan bruges af DMRU’s medlemsorganisationer til fremme af menighedsbaseret diakoni.

Info

Periode 30/06/2020 – 30/03/2024

Bevilling 449.501,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori U - Understøttende aktiviteter

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Stop sult
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene