Strengthening the Capacity of Programs and Resource Mobilization for Leads Operations

  • Projektnummer DMCDD-20-E-10
  • Bevillingshaver Assist
  • Partner LEADS
  • Land Sri Lanka

Leads har fået ny CEO og NPM i hhv. april og marts 2020. De har iværksat en intern læringsproces på baggrund af en revideret programstrategi, der øger integration af programmets delelementer og decentraliserer ansvar. Formålet med dette projekt er at understøtte den interne læringsproces. Fokus er på at field staff skal kunne udføre deres opgaver mere effektivt. Ledelsen vil i samarbejde med en konsulent udarbejde en træningsplan baseret på 70:20:10 princippet for alle ansatte i Leads. De ansatte vil gennemgå opkvalificering indenfor projekt planlægning/ledelse, monitorering og evaluering, programudvikling og kommunikation – hovedvægten er på ”on the job training”. Træningen leveres efter behov af eksterne facilitatorer og HR vil foretage individuel opfølgning med udgangspunkt i den enkeltes personlige udviklingsplan. Endelig vil en ekstern konsulent støtte ressourcemobiliseringsteamet i at udvikle og implementere en "donor engagement strategi".

Info

Periode 31/08/2020 – 30/03/2022

Bevilling 81.620,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 17. Partnerskab for fred