Partnership visits between Betania Chruch Center in Denmark and Singida Town Center Church in Tanzania

  • Projektnummer DMCDD-20-D-04
  • Bevillingshaver International Aid Services
  • Partner Singida Town Centre Church (STCC)
  • Land Tanzania

Der eksisterer et langvarigt partnerskab mellem STCC i Tanzania og Betania Kirkecenter (BKC) i Danmark, som er én af mosaik-kirkerne i IAS folkelige bagland. Partnerskabet er gennem årene blevet suppleret med udviklingsprojekter støttet af DMRU, og der er en tæt sammenhæng mellem kirke-samarbejdet og projekt-samarbejdet i relationen mellem STCC, IAS og BKC. Den officielle partnerskabsaftale stammer imidlertid helt tilbage til 2010 og trænger til at blive fornyet i lyset af erfaringerne og planerne for fremtidigt samarbejde. Den seneste partnerskabsbesøg fra BKC til Singida var i 2017. Desuden ønsker BKC og IAS et nærmere indblik i de organisatoriske forandringer i FPCT i Singida-regionen. BKC og IAS er inviteret til en partnermøde med det nationale FPCT i Dar Es Salaam i november 2020 med deltagere fra hele FPCT or deres partnere. Desuden ønsker BKC og IAS at STCC deltager i en Mosaik-lederkonference i marts 2021 eller en missions-konference i april 2021 i Danmark (genbesøg).

Info

Periode 14/11/2020 – 13/11/2022

Bevilling 97.316,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori D - Partnerskabsaktiviteter

Verdensmål