Religion & State – Middle East, Phase V

  • Projektnummer DMCDD-20-TA-04
  • Bevillingshaver Betlehems Venner
  • Partner Dar Al-Kalima University College
  • Land Palæstina

Projektets langsigtede mål er, at opnå mere fredelige og inklusive samfund I Mellemøsten, der sikrer religionsfrihed, kønsligestilling, menneskelig værdighed, retfærdighed og frihed. At skabe sundere forhold mellem religion og stat og samfund, hvor diversitet respekteres i det offentlige rum. Der stræbes efter at øge viden om og forståelse i befolkningerne og hos beslutningstagere for, at de kristne samfund og religiøse mindretal er fundamentale for at skabe engagerede borgere, samt sikre fremtidig kristen tilstedeværelse I Mellemøsten. Man vil således fremme SDG#16 og ToRF. Målgruppen er (1) de kristne samfund i Egypten, Libanon, Jordan og Israel/Palæstina, med særlig vægt på at styrke unge kvinders og unge mænds engagement i samfundet (2) akademiske miljøer og forskning mhp at skaffe pålidelige oplysninger om de kristnes rolle i samfundet (3) oplysning igennem medier (elektroniske, trykte og sociale) rettet mod en bredere gruppe af befolkningen og beslutningstagere.

Info

Periode 31/12/2020 – 30/12/2022

Bevilling 959.849,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner