Enhancing safety of children through resilient families and protective communities

  • Projektnummer DMCDD-20-A-15
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Red Viva Honduras
  • Land Honduras

Viva har modtaget en bevilling på kr 999.999 til et projekt i Honduras med fokus på at øge sikkerhed og velvære hos udsatte børn og deres familier. Projektets overordnede formål er at forbedre sikkerhed og velvære for børn i Honduras gennem øget robusthed af sårbare familier samt konsolidering af den nationale de-institutionaliserings agenda. Formålet opnås gennem implementering af en todimensionel strategisk tilgang som respons på den lokale kontekst præget af COVID-19 krisen og præsidentvalget i Honduras i 2021. Konkret vil projektet dels styrke sikkerhed og velvære blandt børn ved at styrke robustheden hos 3000 sårbare familier. Dette vil ske gennem kapacitetsopbygning af lokale kirker og børnerettigheds-komiteer, som vil støtte familier med psykosociale værktøjer, metoder til at øge beskyttelsen af børn samt etablering af mikro-projekter. Derudover vil projektet arbejde for konsolidering af den nationale de-institutionaliserings agenda gennem fortalervirksomhed og rådgivning til nationale myndighed med ansvar for anbringelse af børn (DINAF), for at øge politisk og strukturel opbakning til familie baseret pleje.

Info

Periode 31/01/2021 – 29/06/2023

Bevilling 999.999,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskab for fred