Youth Promoting Resilience and Mental Health

  • Projektnummer CKU-21-B-05
  • Bevillingshaver Viva Danmark
  • Partner Viva Nicaragua
  • Land Nicaragua

Projektets overordnede formål er at styrke robusthed og mental sundhed hos sårbare unge gennem kapacitetsopbygning og organisering af 100 ungdomsledere fra Youth Connection Netværket i 20 lokale handlingsgrupper. De 100 ungdomsledere trænes i mental sundhed, beskyttelse og robusthed og udrustes til at hjælpe 400 sårbare unge gennem workshops og rådgivning. De 20 lokale handlingsgrupper vil fortsætte deres arbejde blandt sårbare unge efter projektperioden og skabe synergier med eksisterende familie komiteer, juridiske komiteer og mandenetværk i fire lokalsamfund.

Info

Periode 14/03/2021 – 13/09/2021

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskab for fred