Community Based Rehabilitation Partner in north west Bangladesh

  • Projektnummer DMCDD-20-A-07
  • Bevillingshaver Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission (TLM) Bangladesh
  • Land Bangladesh

Spedalskhedsmissionen i Bangladesh arbejder med social inklusion, økonomisk ”empowerment” og frihed fra stigma samt diskrimination for Nord vest Bangladesh fattigste – de spedalske og handikappede. Spedalskhedsmissionen har arbejdet i området siden 2008 og opbygget en lokalsamfundsstruktur bestående af 745 selvhjælpsgrupper, 24 sub-foreninger og 4 distrikts-foreninger. Formålet med denne fjerde fase er at sikre fuld bæredygtighed og sikre institutionel kapacitet i grupperne til at blive økonomisk bæredygtige og selvimplementerende. Projektet er et afsluttende projekt med det formål af udfase projektmidlerne og overdrage monitorering og supervision af selvhjælpsgrupper til sub-associationerne. Formålet er desuden at konsolidere fortalerarbejdet ved at styrke distrikt-foreningernes evne til at skabe bringe strukturelle barrierer op på højere niveau og støtte de underliggende grupper.

Info

Periode 30/06/2020 – 30/12/2022

Bevilling 999.807,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 10. Mindre ulighed
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner