Gender Perspectives on Leadership

  • Projektnummer CKU-21-E-03
  • Bevillingshaver Baptistkirken i Danmark
  • Partner Organisation of African Instituted Churches
  • Land Kenya

Kursets mål er at anspore afrikanske præster og kirkeledere til refleksion over fortolkning af de bibelske tekster, i lyset af social accountability-dagsordenen, særligt hvad angår lederskab og ligestilling mellem kønnene. Dette forventes at inspirere til en dybere gensidig respekt mellem mænd og kvinder, herunder en øget støtte til kvinder i ledelse i udviklingsarbejde, kirke og samfund. Vi ønsker også at styrke kvinders overbevisning om, at de har en vigtig rolle at spille på disse områder. Kurset er i samarbejde med CKU’s videncenter, OAIC og St. Paul’s University tilrettelagt som et online TOT-kursus om teologi og ligestilling for de klynger af kirker, der er med i OAIC-processen. Det indeholder 18 lektioners undervisning og gruppe diskussioner. Hver partner kan max sende to deltagere, en mand og en kvinde. For at optimere udbytte og partnersamarbejde, kan danske partnere også deltage. Gennem opfølgningsmøder i de lokale klynger og en online evalueringsundersøgelse, sikres en efterfølgende kapacitetsudvikling af partneren.

Info

Periode 31/01/2021 – 29/06/2021

Bevilling 67.853,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori E - Kapacitetsudvikling og netværk

Verdensmål

  • 5. Ligestilling mellem kønnene