Coptic church as green change agents in El Qussia and Meir Diocese, Upper Egypt

  • Projektnummer CKU-21-B-03
  • Bevillingshaver Areopagos
  • Partner Anafora Retreat Centre
  • Land Egypten

Areopagos og Grøn Kirke er i færd med at opbygge et partnerskab med Anafora Retreat Centre og dets karismatiske og dygtige leder, Biskop Thomas. På partnerskabskonferencen 2.-6. november 2020 i Anafora (se rapport som bilag) blev det besluttet, at Areopagos og Anafora skulle afprøve et samarbejde for at involvere lokale ortodokse kristne aktører som facilitatorer for lokale grønne udviklingsprocesser i Corsea Stift i det sydlige Upper Egypt, der også er under ledelse af Biskop Thomas, og hvor der er mange fattigdoms- og forureningsudfordringer. Areopagos og Grøn Kirke er interesseret i at arbejde mere med retræte og ortodoks helhedsorienteret teologi, og der er planlagt både retræter og en konference i Landstingssalen som en del af partnerskabet. Anafora er nok så interesseret i egyptiske udviklingsprocesser, og dette lille projekt bryder nyt land i og med, at ortodokse kirkelige aktører får en klar rolle for i at skabe spare- og lånegrupper samt grønne komiteer i et bredt samarbejde med tre landsbyer i Corsea. Baseret på en evaluering kan erfaringerne evt. opskaleres

Info

Periode 14/03/2021 – 13/05/2022

Bevilling 199.605,00

Projekttype Miniprogram

Projektkategori A og B Miniprojekt

Verdensmål

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 13. Klimaindsats